วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
 โทร 042811591
eLibrary'2015     27  เมษายน  2558
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ พิมพ์พิมพ์ Login

หน้าหลักห้องสมุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 รายชื่อผู้ไม่เข้าใช้บริการ

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 สถิติการเข้าห้องสมุด

 สถิติการเข้าห้องสมุดรายวัน

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

 ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

หน้าที่ 1/1
 
  แสดง   1  เล่ม   ทั้งหมด 2,898 เล่ม
กระทำการเลขทะเบียนชื่อเรื่องผู้แต่งพิมพ์ลักษณ์พิมพ์หน้าราคาDDCเลขเรียก
หนังสืออยู่บนชั้นวาง  คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ รายละเอียดหนังสือ BK22009คล่องแคล่ว PLC 2 ตอน การใช้งาน Siemens S7-200 ระดับกลาง ฉ.4บ.ซีเมนส์ จก. และทีมงาน Scmiกรุงเทพฯ,บ.จูปิตัส จก.,2551100005.43 บ

005.43
หมายเหตุ เมื่อต้องการแสดงเฉพาะรายการใดให้คลิดเลือกที่รายการนั้น เช่น คลิกที่ ขื่อผู้แต่ง ระบบจะแสดงหนังสือของผู้แต่งนี้ทั้งหมด สถานะ ถ้ามีการยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด จะแสดงรหัสสมาชิก [กำหนดส่ง] ท่านสามารถคลิ๊กที่ ภาพแสดงสถานะเพื่อทำการจองหนังสือ
คลิ๊กที่ รายชื่อหนังสือ ถ้าต้องการแก้ไข [book.php]
Table './ltc_library/ppl_online' is marked as crashed and should be repaired